1. Επιλέξτε ημερομηνία
2. Επιλογή δωματίου
3. Στοιχεία πληρωμής
4. Επιβεβαίωση

Η κράτησή σας

Δωμάτιο 1

Δωμάτιο 2

Δωμάτιο 3

Δωμάτιο 4

Δωμάτιο 5